Wettexduk

”Sommarhälsning”. Tryck på båda sidor. Vykort.